Ảnh hưởng của đường phân nhánh

The Gioi Phong Thuy

Khi nhà bạn có những con đường chạy ngang qua, hãy xem nó có lợi hay có hại về mặt phong thủy. Nếu xe cộ lưu thông chậm và nhẹ nhàng uốn lượn về hướng nhà bạn, con đường sẽ đưa lại nhiều may mắn. Đặc biệt, hiệu quả sẽ gia tăng nếu có những nhánh đường nhập vào conn đường đó trước khi nó chạy ngang qua cổng chính. Đường phân nhánh có hiệu quả tốt trong trường hợp này.
Tuy nhiên, nếu con đường ngang qua nhà bạn có xe cộ lưu thông nhanh và nguy hiểm, thì những đường phân nhánh chỉ làm tăng thêm và ảnh hưởng có hại mà thôi.
duong phan nhanh Ảnh hưởng của đường phân nhánh

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger