Đất chôn không tụ sinh khí, con cháu không có phúc

The Gioi Phong Thuy

“Súc” tức là “tụ, ngưng (khí). còn gọi là “hủ cốt chi tàng” (đất chôn mục xương), chỉ đất “hữu thế vô hình”, .

2479-chihuyet

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Các nhà phong thủy cho rằng, khí long mạch phát tích từ ngoài nghìn dặm, ào ào lao tới, sinh khí dừng lại ở nơi có đồi núi bao bọc. Vì vậy, đất cần có núi tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ bao bọc, trước có thủy bao, sau có điểm dựa. Dù ở đồng bằng, nếu có nhiều gò đất bao bọc, dòng nước uốn lượn đất sẽ tụ khí, giống như vua chúa được quần thần ủng hộ, bảo vệ.

Tiếp đến hình ngăn là đất sinh khí hưng vượng, cát. Nếu sinh khí di chuyển trong đất, không có hình ngăn, không có thủy chắn thì sinh khí sẽ tản gọi là “bất súc”.

Sách “Táng kinh” chú giải: “Nói nghìn xích là nói long mạch từ xa di chuyển uốn lượn, đến chỗ đắc địa (đất tốt) sẽ ngưng tụ, khí tụ sẽ kết huyệt. Nếu âm dương không giao, ngăn hợp không rõ, ngoài không có nước ngăn chắn, sinh khí trong đất sẽ tản mát, không tụ”.

Cuốn “Địa lý nhân tử nên biết” viết: “Âm dương bất giao, ngăn hợp không rõ, sinh khí tản mát không tụ lại, gọi là bất súc”. Cái gọi là âm dương, sinh khí di chuyển trong đất gọi là âm, tản ra bên ngoài thành nước gọi là dương. Huyệt bất súc sinh khí không tụ. Gia chủ tang ở đất này xương mục nát, con cháu không có phúc.

Theo: Bí ẩn thời vận

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger