12 Hướng là gì ?

The Gioi Phong Thuy

Muốn lập hướng chuẩn xác thì phải bắt đầu từ nguồn gốc của tứ cục bát long để phán đoán cát hung, họa phúc của . là quá trình sinh tử thoái tuyệt của vạn vật trong phong .

2500-12huong

(Hình minh họa)

Dùng đầu tiên sẽ phát 1 chi.
Dùng hướng Đế Vượng đầu tiên sẽ phát 2 chi.
Dùng hướng Mộ Khố đầu tiên sẽ phá bại 3 chi.
Nếu lên gò quan sát minh đường, thấy gò (núi) 4 hướng triều bái quy thuận là cát.
Nếu Trường Sinh địa nguy nga tráng lệ, tất phát 2 chi.
Nếu thủy khẩu (chỗ dòng nước vào ra đất huyệt) uốn lượn hữu tình, đẹp, tất phát 3 chi.

Tứ cục , , Thủy, Hỏa sắp xếp theo thứ tự dương âm long sẽ biết cụ thể:

1. Mộ hướng Trường Sinh: Vô xung vô khắc, nhân đinh tiền của đều vượng.
2. Hướng Lâm Dục: Trong nhà có kẻ dâm loạn.
3. Hướng Quan Đới: Trong nhà có kẻ ăn chơi lông bông.
4. Hướng Lâm Quan: Trong nhà có kẻ hay tham gia vào chuyện không đâu, gây sự rắc rối.
5. Hướng Đế Vượng: Âm long có thể dùng, dùng Dương long không phát tài, vượng cực tất phản.
6. Hướng Suy: Trong nhà có kẻ suy đồi.
7. Hướng Bệnh: Trong nhà có người bị ốm.
8. Hướng Tử: Trong nhà có người tử vong.
9. Hướng Mộ: Trong nhà có kẻ bại tổ nghiệp ly hương.
10. Hướng Tuyệt: Sau khi chủ vong, nhân đinh dần tuyệt
11. Hướng Thai: Trong nhà bất hòa, tản khí bại sản.
12. Hướng Dưỡng: Con trai chủ nhà chết yểu.

Trong 12 hướng trên chỉ có thể dùng hướng Trường Sinh.

Theo: Bí ẩn thời vận

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger