an táng

Đất chôn không tụ sinh khí, con cháu không có phúc

“Súc” tức là “tụ, ngưng (khí). Bất súc chi huyệt còn gọi là “hủ cốt chi tàng” (đất chôn mục xương), chỉ đất “hữu thế vô hình”, không tụ sinh khí. (Ảnh chỉ mang tính minh

26 Địa hình đại kỵ trong việc an táng

26 địa hình đáng sợ là một trong 10 bí quyết của Cửu Ca, là những địa hình đại kỵ trong việc an táng, bao gồm: (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 1. Long sợ

Hotline 24H Facebook Messenger