Cầm tinh là gì ?

The Gioi Phong Thuy

là những núi, gò, .

2491-camtinh
Cầm tinh ngăn dòng nước

không chảy xiết, giúp

Từ Kế Thiện trong sách Địa lý nhân tử nên biết nói: “Cầm tinh là đá trong thủy khẩu, còn gọi là “lạc hà hỏa tinh”. Khi vào thôn làng, đến cửa sông thường thấy những tảng đá kỳ dị ở giữa dòng. Đất ở đó kết huyệt đại quý”.

Các nhà phong thủy cho rằng, Cầm tinh do dư khí huyệt mộ sinh ra, là tiêu chí để xác định sinh khí tụ kết huyệt. Đây là căn cứ tìm đất đặt mộ.

Cầm tinh có tác dụng ngăn dòng nước chảy xiết, khiến sinh khí không bị tán theo dòng nước.

Cầm tinh là đại diện cho sự vinh hoa phú quý. Nếu Cầm tinh cao mấy trượng như cây măng, như chim phượng thì gia chủ ở đây đời đời vinh hiển. Nếu Cầm tinh quay lưng về huyệt mộ thì vô dụng.

Điều này cũng được Hoàng Diệu Ứng nói trong chương Luận sa sách Bác sơn thiên: “Cầm tinh hướng về huyệt mộ là chân, quay lưng về huyệt mộ chẳng cần để ý”.

Theo: Bí ẩn thời vận

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger