Xung đột với vợ

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi mới nhập môn phong thủy, và có lẽ tôi đã vận dụng phong thủy chưa đúng. Tôi đang . Gần đây vợ chồng chúng tôi xung đột rất nhiều và hầu như không ai nói với ai lời nào. Vợ tôi sinh ngày 30 tháng 08 năm1958, vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ. Tôi rất muốn hóa giải những xung đột giữa hai vợ chồng. Xin vui lòng chỉ dẫn cho tôi.

Trả lời: Trước tiên bạn phải kiểm tra sự hòa hợp giữa hai . của bạn là số 9 và thuộc Đông. Điều này cho thấy hai người rất hợp nhau và dễ áp dụng phong thủy để mang lại lợi ích cho cả hai người. Nếu hai người có cải nhau thì đó là do chủ về tranh biện. Vì vậy, bạn có thể đặt một bình nước lớn gần cổng nhà. Điều này mang biểu tượng hạn chế sự ảnh hưởng của những .

giaotiep Xung đột với vợ

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger