Tránh ngũ hoàng

The Gioi Phong Thuy

chủ về tai họa, bệnh tật, ảnh hưởng rất lớn đến tài vận, sức khỏe. Để hóa giải cần dùng Kim tiết, như treo tiền đồng, phong linh kim loại, gương bát quái bằng đồng, ống sáo…
tránh gặp Thái tuế là cực hung, dễ có họa sát thân. Nếu gặp trường hợp này cần chủ động hóa giải ngay từ đầu năm.
Muốn tăng cường vận sự nghiệp, nên chú ý tránh những cấm kỵ trong Huyền không và chọn ngày.
Ngũ hoàng các năm như sau:
Năm Hướng Ngũ hoàng
2010 Tây Nam
2011 Đông
2012 Đông Nam
2013 Trung tâm
2014
2015 Tây

chuong gio 46 02 Tránh ngũ hoàng

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

In order to establish a precedent of proud femininity
quick weight loss Facts You Should Know About Perfume Page 1 of 2

wore cool clothes
miranda lambert weight lossJohnson and Johnson removes 3 types of K

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger