Mũi tên độc phát ra từ cột

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi ngồi gần một cây cột vuông có cạnh nhọn chĩa thẳng vào lung. Nhiều người khuyên tôi nên đặt chậu cây ở đó để ngăn cản sát khí tấn công từ phía sau lung, nhưng điều này không thể thực hiện được vì gần cây cột không có khoảng trống để đặt cây. Nếu tôi treo pháo giả trên trần thì có tác dụng gì không?

Trả lời: Tốt nhất bạn nên trồng cây ở vị trí đó. Nếu không có chỗ, bạn có thể treo chậu cây nhỏ trên đầu cột. Treo pháo không thích hợp cho trường hợp này.

van phong Mũi tên độc phát ra từ cột

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger