Treo tranh tăng cường tài vận cho phòng khách

The Gioi Phong Thuy

Tiền tài nuôi dưỡng con người, là nền tảng cuộc sống gia đình. Thông thường, điều con người quan tâm nhất chính là tài vận của bản thân, xem bản thân có thể phát đạt hay không. Phòng khách là nơi người trong gia đình giao lưu, qua lại nhiều nhất, mà sự giao lưu này mang đến tác động nhất định đến tài khí. Do đó, phòng khách là nơi được lựa chọn đầu tiên để bố chí tài vận.

tranh nuoc1 Treo tranh tăng cường tài vận cho phòng khách
Bức thác nước nên treo ở hai phương vị vượng tài là Tây Nam và chính Đông trong thời gian bát vận, hình tượng dòng nước chảy vào trong nhà tượng trưng cho tài khí vượng

Bố cục tăng cường vượng tài của phòng khách có rất nhiều phương pháp, treo trang trí cũng là một phương pháp có thể chiêu tài nạp cát. Trong thời gian bát vận từ năm 2004 — 2023, trang trí có yếu tố ngũ hành thủy như sơn thủy, thích hợp treo ở phương Linh thần Tây Nam, và phương Chiếu thần chính Đông, vì phong thủy của 2 phương vị này có tác dụng vượng tài khí. Ngôi tài khí ở góc đối với cửa phòng khách hoặc phương vị cát lợi của phòng khách có thể treo tranh trang trí vượng tài, phú quý ( tham khảo mục I chương hai), cũng có tác dụng vượng tài khí.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

California Ross Dress for Less
miranda lambert weight loss Why I Hedge Dividend Stocks To Avoid Panic Selling

dark shades recede
rob kardashian weight loss30 Harrowing Days in Rehab for Facebook Addiction

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger