Thay nước bằng pha lê

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi : Tôi tình cờ đọc một bài báo nói về việc sử dụng trong bài trí phong thủy. Tác gải cho rằng, là một vật liệu thuộc hành Thủy. Do đó, để kích hoạt năng lượng góc phía Bắc nhằm đem lại lợi ích về mặt , tôi có thể dùng pha lê thay cho được không.

Trả lời : Cách này không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, tôi cần nói kỹ một chút, pha lê thuộc hành Thổ chứ không phải thuộc hành Thủy. Có sự nhầm lẫn trong quan niệm này là do trong pha lê như những cục đá đông cứng, trong veo.

201302100725 mmp111xl a Thay nước bằng pha lê

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger