Tranh bình trà và chén trà

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ứng
Văn hóa trà của Hồng Kông nhằm đề cao mối quan hệ hòa hợp giữa con người với con người. Bức vẽ bình và chén trà thể hiện đặc điểm tinh thần tự nhiên hòa hợp. Đề tài chủ yếu của văn hóa thưởng thức trà là họa ấm trà và chén trà…
Tác dụng khi treo bức về văn hóa trà đó là có thể tăng thêm tình cảm thân ái, tăng thêm tình cảm thân ái, tăng thêm nguồn thu nhập cá nhân và thăng thêm phúc lộc cho gia đình.

binh tra Tranh bình trà và chén trà

Cách sử dụng
Bức tranh bình trà, chén trà nên treo ở những phương vị cát lợi trong ngôi nhà.
Nếu trong bức tranh bình trà và chén trà có nước trà có thể thúc đẩy tài vận. Trong bát vận (từ năm 2004- 2023) có thể treo bức tranh này tại hai cung vượng tài của hướng Tây Nam và chính Đông.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger