Trâu vàng

The Gioi Phong Thuy

Bất kỳ một loài vật linh thiêng nào thì đều là loài vật mà thông qua mấy nghìn năm, qua thực tiễn lao động sản xuất mà có thể chứng minh đem lại may mắn của con người, tác dụng của chúng mỗi con một khác. Trong các loài vật cầu tài thì thường có ba loài là trâu, rùa, chuột.
Trâu vàng có ý nghĩa là ” ngưu khí ” là con vật làm vượng tài, người kinh doanh buôn bán phần nhiều đều để con vật này trong phòng, đặt ở vị trí phong thủy tài khí thì có thể vượng tài, hóa giải sát khí, cầu phúc như ý.

trau da hoang long DA062 03 Trâu vàng

Tác dụng chủ yếu của trâu là làm vượng thiên tài, đặc biệt là có lợi cho những người buôn bán, và những người kinh doanh buôn bán, mang tính chất đầu cơ thì là tốt nhất, ví dụ con trâu lớn ở đầu phố Wall ở Mỹ đã mang lại cảnh tượng phồn vinh cho thị trường cổ phiếu. Con trâu có một cái nét uy quyền bá chủ, có tính nhẫn nại cao, không đạt được mục đích quyết không lùi bước. Vì thế những người kinh doanh cầu thiên tài đặc biệt là trong số mệnh thuộc Thổ thuộc tài tinh thì dùng trâu để cầu tài thì đó là công cụ phong thủy lí tưởng nhất.

No tags for this post.

They might sound strange but they are often dissected in the gutters
weight loss tips N Raw Denim Sale at Tate

hairdos to enjoy a 44
miranda lambert weight lossNew Concept in Silk Ties for Men And Women

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger