Thần tài Tua Peh Kong

The Gioi Phong Thuy

Đây là của người Kiến, ông được thờ cúng như củ Lão giáo. Tua Peh Kong được mô tả ở thế đang đứng, mặc áo có những biểu tượng . Tay phải cầm hoặc một băng giấy đề đã đến. Tay trái cầm vàng hoặc – biểu tượng của , đồng thời cũng là biêu tượng .

than tai tua peh kong Thần tài Tua Peh Kong

Gậy ngọc như ý được xem là mang đến nhiều cho những người muốn . Vì thế gậy như ý đưuọc xem là biểu tượng may mắn. Thần tài cầm gậy như ý ở đây có nghĩa là may mắn do trời ban cho những người cầu xin được và thành công.

Vị Thần tài này được người Phúc Kiến tôn kính. Tại vùng Penang có nhiều đền thờ nhỏ được những người hưởng lộc từ Thần tài xây dựng nên.

Ngoài ra, còn có những vị thần tài khác, đó là văn võ tài thần. Văn tài thần theo truyền thuyết là Tỷ Can, một văn thần sống vào thế kỷ 12.

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger