Tranh Ngỗng, Vịt

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ứng
Ngỗng, vịt ưa nước, trong bài thơ vịnh nga của Lạc Tân Vương đời Đường ” Ngỗng ngỗng cả bầy ngỗng, ngửa cổ hướng trời ca. Lông trắng phơi dòng biếc, chân hồng rẽ sóng khơi” hay trong câu thơ của Tô Thức đời Tống ‘Sông xuân nước ấm ngỗng tiên tri”, có thể thấy trang trí hình con ngỗng có liên quan đến nước, là “núi quản nhân đinh, nước chủ tài” từ đó suy ra ngỗng chủ tiền tài, mà tài này là ngoại tài, tức tiền tài kiếm được bằng nghề tay trái.

ngong Tranh Ngỗng, Vịt

Cách sử dụng
Muốn thu được lợi nhuận nhanh thì nên treo ngỗng, vịt ở phương chính Bắc. Vì phương Bắc thuộc Thủy, dễ hấp thu tài khí.
Tranh Ngỗng, vịt nên treo tại phương vị tài tinh trong nhà để tăng cường tài khí.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger