Lựa chọn giữa các lý thuyết

The Gioi Phong Thuy

Hầu hết triết lý và biểu tượng của phong thủy đều có nguồn gốc từ những pho sách cổ, đặc biệt là từ . Vì thế biểu tượng chủ yếu trong thực hành là hình cùng với tám quẻ Dịch. Cách vận dụng và diễn giải công thức chủ yếu được dựa trên . Thực tế, lý thuyết này chỉ là sự biến đổi và mở rộng của những lý thuyết khác.
Sự giống nhau giữa các công thức có thể khiến người cảm thấy bối rối khi áp dụng lần đầu và không biết phải theo thuyết nào.
Cách tốt nhất trong trường hợp này là lần lượt áp dụng từng phương pháp và tìm ra phương pháp nào hiệu quả nhất cho bản thân. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rằng phương pháp chỉ là những mặt khác nhau của một hệ thống phong thủy hoàn chỉnh. Vì vậy, nên kết hợp các lý thuyết khác nhau và chọn lý thuyết nào thích hợp với tình trạng phong thủy của bản thân mình nhất.
Nguyên lý căn bản của phong thủy là đạt được sự cân bằng và hài hòa. Việc thực hành phong thủy hầu hết điều mang tính biểu tượng. Vì vậy, hình và tám quẻ Dịch tương ứng có thể biểu tượng cho nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm màu sắc, phương hướng, , tính cách con người, mùa, các hành tinh, đặc điểm cảnh quan, các căn phòng trong nhà.

wedding 1 Lựa chọn giữa các lý thuyết
Phong thủy rất có hiệu quả đối với tình yêu và hôn nhân nếu được đúng cách.

LÝ THUYẾT NÂNG CAO
Ngoài những công thức đã trình bày còn có nhiều công thức phức tạp hơn. Những công thức ấy mang tính chuyên sâu và liên quan đến nhiều lĩnh vực của phong thủy. Ví dụ, có những công thức liên quan đến chiều thời gian, xét đến sự thay đổi của các lực qua các giai đoạn, ngày, tháng. Các công thức này nhấn mạnh đến ảnh hưởng vô hình của những con số riêng lẻ hoặc kết hợp, đồng thời dựa trên những con số khi chúng di chuyển theo chu kỳ thời gian của năm Âm lịch.
Các công thức và phương pháp để xác định ảnh hưởng tốt – xấu đối với một ngôi nhà theo thời gian được gọi chung là .
Cũng có những công thức chỉ đăc biệt xét đến dòng nước – biểu tượng của sự thịnh vượng. Người ta dành hẳn một công trình nghiên cứu là để tìm hiểu điều kiện phong thủy thuận lợi do dòng nước mang lại. trình bày 12 loại dòng nước và hướng thoát nước qua các thế đất, dựa trên 12 loại nhà. Tuy nhiên, công thức này phần lớn mang tính kỹ thuật và chỉ có những ai đã tinh thông các nguyên lý cơ bản của phong thủy mới có thể tiếp cận và vận dụng được.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger