Giải pháp cho cấu trúc nguy hiểm

The Gioi Phong Thuy

Khi nhận thấy một tòa nhà to lớn, một con đường hay một cấu trú có hại cho ngôi nhà của mình, bạn co1 thể chọn một trong số năm giải pháp sau đây dựa trên hướng của nguồn năng lương nguy hiểm. Những phương pháp này căn cứ trên hướng la bàn.

-Treo một con dao cong ở ngoài cửa trực tiếp đối diện với đó nếu nguy hiểm đến từ hướng Đông hoặc Đông Nam.

-Đặt một tảng đá cuội lớn ở giữa nhà bạn và cấu trúc đó có hại nếu nguy hiểm đến từ hướng Bắc.

-Đặt một ngọn đèn sáng ở bên trên cánh cửa sao cho ánh sáng chiếu ra ngoài nếu như tòa nhà, con đường hoặc cấu trúc thù nghịch đến từ hướng Tây hoặc Tây Bắc.
den trang tri ngoai trooi Giải pháp cho cấu trúc nguy hiểm
Treo dèn sáng ở ngoài cửa để hóa giải năng lượng thù nghịch đến từ hướng Tây và Tây Bắc.

-Đặt một chậu nước trước cửa nhà nếu cấu trúc thù nghịch đến từ hướng Nam.
chau nuoc Giải pháp cho cấu trúc nguy hiểm
Một bồn nước yên tĩnh làm dịu đến từ cấu trúc ở hướng Nam. Nên đặt biểu tượng Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi ở đây.

-Trồng một bụi cây trước cửa nhà nếu cấu trúc thù nghịch đến từ hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc.
thien nhien Giải pháp cho cấu trúc nguy hiểm
trong thiên nhiên như cây và đá bảo vệ ngôi nhà bạn khỏi những cấu trúc bên ngoài có hại.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger