Tôn giáo là Hỏa của con giáp nào?

The Gioi Phong Thuy

Người thuộc ba con giáp dưới đây tôn sùng bất cứ tôn giáo nào cũng đều đại diện cho Hỏa mà không nhất thiết chỉ tôn sùng Phật giáo.

Đó là người tuổi Tý, Sửu và Hợi, chỉ cần họ sùng bái tôn giáo, sẽ đồng nghĩa với có Hỏa. Bởi lẽ trong cung  mệnh của những người này, sao đại diện cho tôn giáo bay tới vận Hỏa, điều này được suy luận từ lý luận Thần sát học mà không phải do tác giả nghĩ ra.

Người thiếu Hỏa thuộc tuổi Tý, Sửu và Hợi muốn có được vận may mắn, nhất thiết phải tham gia các hoạt động tôn giáo, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng nhất, hơn nữa sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn, bởi lẽ theo Phật giáo thì sẽ thường xuyên thắp hương. Nói cách khác, đối với những người cầm tinh con giáp khác, tham gia các hoạt động về tôn giáo về nguyên tắc không thể khiến bạn có được vận Hỏa. Có điều mọi ngừơi lại không đơn thuần chỉ thiếu một loại  ngũ hành, tôn giáo có thể trợ giúp cho Ngũ hành khác của bạn, bởi vậy không phải chỉ có những người thuộc ba con giáp trên mới cần có tôn giáo.

ton giao Tôn giáo là Hỏa của con giáp nào?

Tags:

selecting indian styles
christina aguilera weight loss Trends In Wholesale Clutches And Handbags In The Fashion Industry

unlike some designers who have financial backers
snooki weight lossToronto Fashion Week Beverly Johnson

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger