Tranh bách lộc

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu ứng
Trong một bức chữ, dùng những bút pháp khác nhau viết đủ 100 chữ “禄” (lộc), gọi là bách lộc.
Ý nghĩa cát tường của chữ “lộc” là biểu thị sự nghiệp của con người có thể như diều gặp gió, cuộc sông giàu sang phú quý

bach loc Tranh bách lộc

Cách sử dụng
Trong Ngũ hành của văn tự có thể nói, chữ “lộc” thuộc Hỏa, người có Ngũ hành hợp Hỏa nên treo, người có Ngũ hành kỵ Hỏa không nên treo.
bách lộc nên treo ở vị trí cát lợi trong nhà. Nếu treo trong phòng cá nhân thì nên treo tại phương vị tam hợp, lục hợp.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger