Tôi không biết chọn ai cả ?

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Tôi sinh ngày 27 tháng 11 năm 1985. Tôi đang đứng trước một quyết định quan trọng, đó là phải chọn một trong hai người đàn ông đang theo đuổi tôi. Đây là thời khắc quan trọng của đời tôi. Phong thủy có giúp được gì cho tôi trong trường hợp này không?

Trả lời: Bạn có thể dùng công thức tính để chọn lựa người đàn ông trăm năm của mình. Thông thường, người ta cùng nhóm (theo ngày sinh của bạn, bạn thuộc nhóm hướng Tây) sẽ dễ hòa hợp, hạnh phúc hơn. Điều này cũng sẽ giúp cho việc vận dụng phong thủy trong ngôi nhà của hai bạn sau này dễ dàng hơn và đem lại nhiều lợi ích tốt đẹp.

120721kplove08 f7fad Tôi không biết chọn ai cả ?

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger