Nhận dạng các biểu đồ Phi tinh

The Gioi Phong Thuy

Phi tinh đồ áp dụng cho tất cả các loại nhà — nhà riêng, chung cư, văn phòng và các loại bất động sản khác — được xây dựng và hoàn tất, hoặc sửa chữa mới, trong giai đoạn 20 năm. Nhà xây dựng trong giai đoạn thứ 7 là những căn được xây hoặc làm mới trong khoảng thời gian từ 04/02/1984 đến 03/02/2004 — là giai đoạn 20 năm ngự trị bởi số 7. Nhà được xây dựng hoặc sửa chữa mới trong khoảng thời gian từ 04/02/2004 đến 03/02/2024 được xem là nhà thuộc giai đoạn thứ 8. Nhà được xây dựng thuộc giai đoạn hiện thời được xem là có mạnh hơn nhà xây trong giai đoạn trước đó, nên nó sẽ có tiềm ẩn nhiều hơn và có triển vọng tốt đẹp hơn.

24 hướng

Có 16 biểu đồ chung biểu diễn sự của 16 loại nhà. Nhà được phân loại tùy theo hướng mà nó đối diện (gọi là ). Tổng cộng có 24 hướng, gồm cả ba hướng phụ của tám hướng chính. Các hướng phụ này sẽ được đặt tên là Nam 1, Nam 2, Nam 3 và Bắc 1, Bắc 2, Bắc 3. Vì vậy, mỗi hướng chính chiếm 45 độ của la bàn sẽ được chia thành 3 hướng phụ có 15 độ của la bàn.

nhan dang cac bieu do phi tinh Nhận dạng các biểu đồ Phi tinh
Mỗi nhà đều đối diện với một hướng () được xác định bởi . Điều này hình thành dựa trên nền tảng của biểu đồ Phi tinh.

Tinh hoa của phong thủy la bàn

Để phân loại các ngôi nhà, công thức xác định hai hướng chính của la bàn. Vì thế, đối với các ngôi nhà đối diện với hướng Nam thì có hai biểu đồ — một biểu đồ cho những ngôi nhà đối diện hướng Nam 1 và biểu đồ thứ hai cho ngôi nhà đối diện hướng Nam 2 và Nam 3 (xem ). Điều này áp dụng tương tự cho cả tám hướng chính. Vì vậy, mỗi giai đoạn có 16 loại biểu đồ khác nhau dựa vào các loại nhà và sự chủ yếu về vận may cũng khác nhau — ví dụ, đối với một loại nhà thì góc này là tốt, trong khi những góc khác lại bị . Khi nhận biết được điều này, bạn cần phải cải thiện và tăng cường năng lượng của các phòng tùy theo từng trường hợp. Đây chính là tinh hoa của la bàn, vì vậy bước đầu tiên để vận dụng sao Phi tinh để cải thiện tình trạng của ngôi nhà đòi hỏi bạn phải làm quen với Phi tinh đồ cùng với các .

Tags: , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger