Tranh hoa sen

The Gioi Phong Thuy

Ngụ ý và hiệu quả
Hoa sen là loài hoa được dân gian mệnh danh “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, là một loài hoa quân tử.
Hoa sen thường có hai hoa mọc cùng một gốc, là tượng trưng cho nam nữ hòa hợp, vợ chồng ân ái.
Hoa sen có đài và hoa sen cùng sinh trưởng, cho nên hạt sen còn có ngụ ý sớm sinh quý tử, đài sen nhiều hạt cũng tượng trưng cho sinh nhiều con cháu.
Chữ “连” (liên- hoa sen) cùng âm với chữ “廉” (liêm- liêm khiết), có ý nghĩa chỉ vị quan “nhất phẩm thanh liêm”
Hoa sen con gọi là hòa hoa. Chữ “荷” (hà) cùng âm vỡi chữ “和” (hòa) và chữ “合” (hợp) cho nên, treo bức hai đóa hoa sen tượng trưng cho sự hòa hợp tương ái.
Cây sen có lá, hoa tươi tốt, một bức tranh cát tường có hình ảnh hoa sen mọc thành cụm, biểu thị cho ý nghĩa gốc vững cành tươi. Dùng để thay lời chúc đời đời vinh hiển, gia đạo hưng thịnh.
Chữ “连” (liên- hoa sen) cùng âm với chữ “连” (liên- nối liền). Một bức tranh có một đứa trẻ tay ôm một con cá chép, bên cạnh là một đóa hoa sen biểu thị cuộc sống xung túc, đầy đủ.
Tranh một con chim khách miệng cắp một quả, đứng trên nhụy một đóa hoa sen, biểu thị tin vui thăng quan phát tài.

HOA SEN Tranh hoa sen
Cách sử dụng
Tranh hoa sen treo ở phương vị cát lợi trong nhà, nên treo trong phòng khách.
Tranh hoa sen, nếu treo trên phương vị Đào hoa có thể vượng số đào hoa. Ngời đã kết hôn không nên treo tranh ở phương vị này.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

In the Stars Dress Up Game on the Dress Up Gal website
quick weight loss Kristen Stewart Glitters in Gorgeous Gold Gown at Berlin

I chose to not continue the cutwork across the center back se
miranda lambert weight lossJessica Alba shows off her new

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger