Hóa giải sao bệnh tật số 2

The Gioi Phong Thuy

Sao bệnh tật mang đến những ảnh hưởng về . Khi sao bệnh tật ở phòng ngủ, nó dễ gây mầm móng bệnh tật, vì lúc bạn ngủ dễ bị ảnh hưởng bởi sao này.


Khi sao bệnh tật ở phòng ngủ, rủi ro về sức khỏe sẽ đổ xuống bạn. Khi sao bệnh tật ở hành lang hoặc nhà kho, sẽ ít nguy hiểm hơn. Nếu sao bệnh tật ở trung tâm , con người sẽ phải đối diện với nạn dịch và các bệnh truyền nhiễm. Chẳng hạn, năm 2007 sao bệnh tật ở trung tâm . Năm 2008sao bệnh tật ảnh hưởng hướng Tây-Bắc và bay về hướng Tây vào năm 2009. Năm 2010, sao bệnh tật ở hướng Đông-Bắc.


Nếu sao bệnh tật dịch chuyển đến khu vực rộng lớn trong nhà thì khí chủ về bệnh tật sẽ được tăng cường. Để hóa giải, bạn cần dùng những biện pháp mạnh, trong đó tốt nhất là dùng Kim. Kết hợp Kim với các vị thần chủ về sức khỏe, thuốc men như Phật Dược Sư và các biểu tượng về sức khỏe của Hồng Kông như hồ lô hoặc của Bát Tiên.


Khu vực bị ảnh hưởng của sao bệnh tật trong ngôi nhà này chủ yếu ở hành lang. Nếu trong tương lai nó dịch chuyển đến khu vực có phòng ngủ, bạn cần phải đặt hồ lô ở đó để giảm khả năng gây bệnh của sao đối với những người trong phòng.

ho lo bat tien1 Hóa giải sao bệnh tật số 2
Hồ lô là biểu tượng về sức khỏe của Hồng Kông và là một giải pháp hiệu quả đối với sao bệnh tật số 2 trên Phi tinh đồ. Dịch chuyển hồ lô đến vị trí bị ảnh hưởng mỗi năm. Mua hồ lô mới hàng năm để mang năng lượng tươi mới.

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger