Góc thiếu trong Phong Thủy

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Trong phong thủy, góc thiếu là gì? Làm sao biết được ngôi nhà thiếu các góc trong bát quái đồ hoặc hình vuông lạc thư?

Trả lời: Đặt hình bát quái trên bản vẽ của căn nhà. Nếu một căn nhà có hình dạng không vuông vức hoặc bị khuyết, khu vực tương ứng của chỗ đó trong Bát quái đồ sẽ được xem là không có (góc thiếu).

phong khach 2 1 Góc thiếu trong Phong Thủy

No tags for this post.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger