Để đón nhận năng lượng tốt của giai đoạn thứ 8

The Gioi Phong Thuy

Nếu không thể chuyển của ngôi nhà sang thứ 8, thì cách tốt nhất để đón nhận khí tươi mới thuộc hành Thổ là tạo ra một lối vào ở khu vực Tây — Bắc. Lối vào ở đây có thể là một cửa ra vào, cửa lùa, hoặc lớn. Nên chọn cửa hàng lớn càng tốt để đón nhận mới này.

Don nhan nang luong tot giai doan8 Để đón nhận năng lượng tốt của giai đoạn thứ 8
Cửa ra vào hoặc đặt ở hướng Tây — Bắc là cách tốt nhất giúp mang lại năng lượng mới cho ngôi nhà trong . Nếu bạn đã có sẵn một cửa sổ nhỏ ở khu vực này, thì bạn có thể mở rộng nó, hoặc ít ra là lau sạch cửa kiếng, giặt màn, rèm hoặc treo màn mới.

Tại sao lại Tây — Bắc?

Vì trong , số 8 nằm ở khu vực Tây — Bắc, như thế năng lượng của sẽ đến từ hướng Tây — Bắc. Mở một lối vào tại khu vực này sẽ giúp ngôi nhà của bạn đón nhận năng lượng của . Vì vậy, bạn nên mở cửa ở hướng Tây — Bắc. Cửa này tượng trưng cho gia trưởng. Mở lối vào ở đây có nghĩa là năng lượng tươi mới luôn sẵn sàng bù đắp những gì bị mất. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người chủ gia đình.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger