Biểu tượng tốt nhất cho nghề nghiệp là gì?

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Ở góc Bắc của , tôi đặt một cái bàn nhỏ và để lên đó năm con rùa bằng gốm sứ, hai con sư tử nhỏ bằng gốm sứ có buộc dây ruy băng đỏ quanh cổ, một cây đèn bàn, một bình trang trí có nắp nhằm kích hoạt vận may về nghề nghiệp. Đây là những vật để trang trí . Tôi làm như thế có tác dụng gì không?

Trả lời: Bạn chỉ cần dùng một con rùa thôi. Sư tử bằng gốm sứ nên đặt ở hai bên cửa. Bạn không cần để đèn bàn ở hướng Bắc và cũng không cần bình trang trí. Tốt nhất là đặt một với vài con cá vàng bơi lội tung tăng trong đó.

 Biểu tượng tốt nhất cho nghề nghiệp là gì?

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger