Ba điều đại kỵ của khí thời gian

The Gioi Phong Thuy

Có ba sao ảnh hưởng hàng năm và vị trí của chúng phải được kiểm tra thường xuyên trước khi có những thay đổi lớn trong nhà. Điều này đảm bảo rằng, bạn cố gắng cải thiện tính chất khí trong nhà, đồng thời có những biện pháp để hóa giải ba ngôi sao xấu này, đặc biệt khi chúng ảnh hưởng đến khí của phòng ngủ hoặc cửa chính của ngôi nhà của bạn. Ý thức được những sao xấu hàng năm này sẽ giúp bạn cộng thêm chiều thờ gian vào bát cứ công việc bạn làm để tăng cường và đem lại sinh khí cho vùng không gian bạn đang sống.
trang 11 Ba điều đại kỵ của khí thời gian
Dọn dẹp những vùng bị ảnh hưởng bởi các sao xấu trong nhà có thể tạo ra vận rủi, thay vì mang lại vận may.

Mỗi chiếm những góc độ và phương vị khác nhau trong không gian. Sao Thái Tuế 15 độ, sao Đại Sát 45 độ, và sao Tam Sát 90 độ của la bàn. Căn cứ vào vị trí của chúng thì bạn có thể có được những giải pháp để hóa giải.

Khi nào không nên dọn dẹp nhà cửa?
Cần phải để ý đến những điều kiêng kụ liên quan đến vị trí của các sao xấu. Hãy cẩn thận về những gì bạn không được làm tại những nơi mà ba sao xấu án ngữ để bật tật, rủi ro và vận rủi không xảy đến với bạn và gia đình bạn.
Nếu những nơi có các án ngữ bị khuấy động bởi các hoạt động dọn dẹp có thay đổi lớn trong nhà, thì rủi ro, tai nạn, bất hạnh có thể xảy ra. Sao Thái Tuế chủ về thất bại trong năm, sao Ngũ Hoàng Đại Sát chủ về thất thoát tài chánh và bệnh tật, sao Tam Sát chủ về vận rủi liên quan đến các mối quan hệ. Vì tất cả những điều này, bạn cần phải biết những ảnh hưởng xấu của khí thời gian.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger