Treo tranh ở cung vị dịch mã của thư phòng

The Gioi Phong Thuy

Treo trên cung vị dịch mã thích hợp nhất là ở trong phòng khách và thư phòng. Dịch mã biểu thị thăng chức, kinh doanh, phát triển nghề nghiệp, di dời…, thích hợp nhất với người làm kinh doanh, ngành giao thông, bất động sản, bảo hiểm hoặc cơ quan chủ quản nhà nước, doanh nghiệp.
Cung vị dịch mã treo tranh tuấn mã là thích hợp nhất, những kiêng kị có thể tham khảo trong phần “dịch mã đồ” của loại tranh cầu công danh sự nghiệp. Bức tranh tuấn mã treo trong thư phòng, không nên treo tranh con ngựa đang chạy, hoặc phi nước kiệu, vì như thế sẽ phá tan không gian tĩnh của thư phòng. Treo loại tranh cát tường khác lên các cung vị dịch mã cũng có công hiệu nhất định.

ngua Treo tranh ở cung vị dịch mã của thư phòng
Bức Tuấn mã, phối hợp với thư pháp, treo trên cung Dịch mã trong thư phòng là thích hợp nhất.

No tags for this post.

for many US otaku their first title on VHS
rob kardashian weight loss Try These Old Fashion Vegetable Casseroles For Some Great Side Dishes

material types and accessory requirements
miranda lambert weight lossBest Mobile Phone Contracts With Free Latest Handsets

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger