Mơ thấy tượng điêu khắc: Tin tốt lành và danh tiếng

The Gioi Phong Thuy

Thông thường, người ta chỉ tạc tượng những nhân vật nổi tiếng. Thế nên, tượng điêu khắc là hình ảnh tượng trưng cho sự danh tiếng.

tnt_1324379054

Thông thường, người ta chỉ tạc tượng những nhân vật nổi tiếng. Thế nên, tượng điêu khắc là hình ảnh tượng trưng cho sự danh tiếng.
Nam giới , thường sẽ có tin tốt lành. Nữ giới , thì đấng phu quân của họ sẽ .
Mơ thấy pho tượng được tạc chính là mình, đó là điềm báo hiệu thăng quan tiến chức. Giấc mơ với cảnh tạc tượng ngầm cho biết có kẻ xấu đang bày mưu hại bạn.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Ông tượng: 82 – 06 – 43 – 88
Tượng đá: 06 – 56

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger