Giải mã các giấc mơ báo điềm dữ

The Gioi Phong Thuy

Những cơn sẽ báo trước cho ta biết trước

nightmare

– Nằm : mất mùa lớn.
– Nằm mơ thấy sao rơi: nhà không yên.
– Nằm mơ thấy sương mù: lo lắng, điềm báo tang cha, tang mẹ.
– Nằm mơ thấy bầu trời tối tăm, không thấy mặt trời, mặt trăng: điềm rất xấu.
– Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời đấu nhau: làm việc đại bại.
– Nằm mơ thấy trời nóng bức: có chuyện binh đao.
– Nằm mơ thấy trời u ám: có mu’a, ốm đau.
– Nằm mơ thấy : việc quân sự gặp điều xấu.
– Nằm mơ thấy trời mưa nổi bong bóng: việc mình xin không thành.
– Nằm mơ thấy trời có mây đỏ, trắng: điềm dữ.
– Nằm mơ thấy mưa rơi: mùa xuân, mùa hạ thì lành; mùa thu, mùa đông thì dữ.
– Nằm mơ thấy sao Bắc Đẩu: có việc lo buồn.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger