Giải mã giấc mơ điều lành, điều dữ

The Gioi Phong Thuy

Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết. Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang.

201391421155532821

– Nằm mơ thấy lên trời, đi vào mặt trăng: đại quý.
– Nằm mơ thấy trời quang mây tạnh: buồn lo.
– Nằm mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu: khỏi bệnh.
– Nằm mơ thấy trời mở cửa: được quan tước.
– Nằm mơ thấy bay lên trời: có địa vị cao sang.
– Nằm mơ thấy trời lở: lo lắng cho cha mẹ.
– Nằm mơ thấy trời đỏ: .
– Nằm mơ thấy trời đen: .
– Nằm mơ thấy trời sáng dần: điềm lành, sông lâu.
– Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng rơi: cha mẹ chết.
– Nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, mặt trời: sinh quý tử.
– Nằm mơ thấy mặt trời, mặt trăng khuyết: phải đấu tranh.
– Nằm mơ thấy bị sét đánh: đại quý, đại cát.
– Nằm mơ thấy gió thổi: ốm đau.
– Nằm mơ thấy mây nổi bốn bề: giao lưu tiếp xúc.
– Nằm mơ thấy tuyết rơi: hết lo buồn, tốt.
– Nằm mơ thấy sấm sét: có tước quan.
– Nằm mơ thấy cầu vồng mọc: có chuyện binh đao.
– Nằm mơ thấy đang đi gặp mưa: được ăn uống.
– Nằm mơ thấy sương rơi: việc chẳng lành.
– Nằm mơ thấy gió mưa: có người chết.
– Nằm mơ thấy mây đen kín trời: có dịch bệnh.
– Nằm mơ thấy mây ngũ sắc: đại cát.
– Nằm mơ thấy đất nứt: làm quan to.
– Nằm mơ thấy động đất: thăng chức.
– Nằm mơ thấy đá lớn: thêm của cải.
– Nằm mơ thây dời đá vào nhà: đại cát.
– Nằm mơ thấy lên núi đá: đại cát.
– Nằm mơ thấy gánh đất vào nhà: mọi chuyện đều
– Nằm mơ thấy núi lở, nước lớn: rất dữ.
– Nằm mơ thấy đập tay vào núi: sinh quý tử.
– Nằm mơ thấy núi rừng có huyệt: điềm lành.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger