Mơ thấy hoa cúc: Tượng trưng hy vọng và thu hoạch

The Gioi Phong Thuy

tượng trưng cho sự thu hoạch có sắc vàng rực rỡ.

12012012aFdl-5_05513

Nếu mơ thấy mình đang , dự báo nguyện vọng của bạn có thể sẽ thành hiện thực.
Nếu mơ thấy , cho thấy đời sống xã hội của bạn đang từng bước nâng cao.
Nếu mơ thấy tặng, hoặc nhận được hoa cúc, cho thấy nhờ vào những giúp đỡ của bạn bè tốt, địa vị sẽ được nâng cao.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger