Nơi ở sẽ xuất hiện bệnh truyền nhiễm Khi mơ thấy châu chấu

The Gioi Phong Thuy

bị tiêu diệt, nghĩa là sẽ không lây lan.

chau-chau

Châu chấu bay đến đâu, nơi đấy không còn màu xanh sự sống, tượng trưng của bệnh truyền nhiễm. Mơ thấy châu chấu bay thành đàn, có nghĩa là nơi ở sẽ xuất hiện bệnh truyền nhiễm.
Mơ thấy châu chấu bị tiêu diệt, nghĩa là bệnh truyền nhiệm sẽ không lây lan. Mơ thấy quạ ăn châu chấu, có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng cũng đừng quên đề phòng bệnh tật.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger