Giải mã những giấc mơ lành

The Gioi Phong Thuy

Sự phân chia, đoán ác và có thể được căn cứ từ số lần thấy giấc mơ có nội dung giông nhau ứng với sự việc xảy ra rồi tổng kết lại.

dream-a1166

– Mơ thấy nước xanh trong: đại cát đại lợi.
– Mơ thấy nước trong: .
– Mơ thấy gội đầu: đại cát, có tiền.
– Mơ thây thân mình nhẵn bóng: rất tốt.
– Mơ thấy dời chỗ ở, tắm gội: khỏi bệnh, thăng quan.
– Mơ thây giặt quần áo: có việc uống rượu, ăn nhậu.
– Mơ thấy cỏ cây tươi tốt: làm ăn tấn tới, thịnh vượng.
– Mơ thấy trồng cây cối: gia chủ gặp chuyện vui.
– Mơ thấy hoa nở: bản thân gặp đại quý.
– Mơ thấy nhà đất đổi mới: rất tốt.
– Mơ thấy về nhà mới: rất tốt.
– Mơ thấy mình đứng ra xây nhà mới: điềm lành.
– Mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào mình: khỏi bệnh.
– Mơ thây trời hồng: tốt lành.
– Mơ thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà: đại quý.
– Mơ thấy bay lên trời: làm lãnh đạo.
– Mơ thấy vào thăm mặt trăng: đại quý.
– Mơ thấy mình đang bay: sinh con trai.
Sự phân chia, đoán giải các giấc mơ ác và giấc mơ lành có thể được căn cứ từ số lần thấy giấc mơ có nội dung giông nhau ứng với sự việc xảy ra rồi tổng kết lại.
Ví dụ: Nhiều người nằm mơ thấy lửa, hôm sau đều thấy có tiền. Từ đó người ta cho rằng mơ thấy lửa là sẽ có điều tốt.
Sách Tả truyện có viết: “Tấn Hầu đem quân đi đánh Sở Vương, đêm nằm mơ thấy Sở Vương nằm đè lên người mình. Tấn Hầu cho là giấc mơ ác, hỏi các quần thần. Tử Phạm, quan đại thần nước Tấn giải mộng, cho là giấc mơ tốt. về sau quả nhiên Tấn Hầu thắng trận.”
, phân tích các giấc mơ phải là sự tổng kết của nhiều giấc mơ cùng loại, phải từ bỏ ý kiến chủ quan, dựa vậy quy luật khách quan, nhận chân khảo sát.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger