Gánh chịu khó khăn và bị lời đơm đặt ra vào khi mơ thấy chim vẹt

The Gioi Phong Thuy

bị nhốt trong lồng, bạn sắp gặp phải nhiều khó khăn bất ngờ; chim vẹt làm ầm ĩ trong mơ mang ý nghĩa bạn , cần có tâm lý đề phòng.

vet2_500

Chim vẹt trong mơ mang ý nghĩa của sự khó khăn và những lời đơm đặt.
Nếu mơ thấy chim vẹt đứng trên mặt đất, dự báo bạn sẽ kết giao cùng người bất tài vô dụng; mơ thấy chim vẹt bị nhốt trong lồng, bạn sắp gặp phải nhiều khó khăn bất ngờ; chim vẹt làm ầm ĩ trong mơ mang ý nghĩa bạn bị lời đơm đặt xấu xa, cần có tâm lý đề phòng.
Các con số liên quan đến giấc mơ:
Cánh chim: 01 – 65
Chim bay: 67
Chim cánh cụt: 24 – 78
Chim đậu: 87
Chim hòa bình: 32
Chim ỉa vào người: 27
Chim sẻ đậu: 76
Chim trời: 87
Con chim: 56 – 80
Đôi chim bồ câu: 02 – 22

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger