Giải mã mơ phản cực

The Gioi Phong Thuy

thấy vui vẻ, chúc mừng thì không lành, bất lợi.

Là sau khi mơ toàn thấy những việc ngược lại. Ví dụ: nằm mơ thấy khóc lóc vốn là , nhưng kết quả là được người thân mời ăn tiệc.

moran1_kienthuc

– Nằm mơ thấy ca múa: có chuyện khóc lóc.
– Nằm mơ thấy vật ấm áp: đang lạnh lẽo.
– Nằm mơ thấy ăn uống nhiều thì bị đói khát.
– Nằm mơ thấy vui vẻ, chúc mừng thì không lành, bất lợi.
– Lạnh thì mơ ấm áp.
– Đói thì mơ no.
– Ốm đau thì mơ chữa bệnh.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger