Giải mã giấc mơ thấy rồng

The Gioi Phong Thuy

Rồng có mặt khá nhiều trong các giấc mơ của mọi ngưòi. Hình ảnh rồng đại diện cho sức sống lành mạnh và đặc tính của người cổ đại phương Đông. Nhìn chung, nằm là điềm báo tốt lành.

xem-ngay-tot-xau-thuat-phong-thuy-tu-vi-tuoi-thin-2

– Nằm mơ thấy rồng là đại cát đại lợi.
– Nằm mơ thấy rồng vào chợ: có địa vị cao sang.
– Nằm mơ thấy bắn rồng: điềm đại cát.
– Nằm mơ thấy cưỡi rồng: có bổng lộc.
Rồng có mặt khá nhiều trong các giấc mơ của mọi ngưòi. Hình ảnh rồng đại diện cho sức sống lành mạnh và đặc tính của người cổ đại phương Đông. Nhìn chung, nằm mơ thấy rồng là điềm báo tốt lành.
Các số liên quan đến giấc mơ:
Con rồng: 10 – 50 – 90
Rồng bay: 57 – 34

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger