Tượng trưng tài vận và thành công với giấc mơ thấy hạt gạo

The Gioi Phong Thuy

Hạt gạo là lương thực, giấc mơ có hạt gạo tượng trưng cho tài vận và thành công.
Nếu mơ thấy hạt gạo là điềm tốt, với hàm ý thu hoạch và thành công

Gạo Bắc Hương39

Nếu trúng mùa, bạn sẽ may mắn bởi .
Nếu mơ thấy các loại gạo khác nhau, dự báo cuộc sống của bạn muôn màu muôn sắc, .

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger