Gải mã giấc mơ thấy lợn

The Gioi Phong Thuy

là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn người ở trong nhà.

15-pig
– Thấy làm thịt heo là có người mời ăn nhậu.
– Thấy ăn thịt heo là hao tài. Bị heo cắn là có kiện tụng. Chiêm bao thấy heo rừng là có người hãm hại.
– Thấy giết được heo rừng là tránh được kẻ thù. Ăn thịt heo rừng là kẻ thù trở thành bạn thân.
Các con số liên quan đến giấc
: 76
Đàn lợn: 38 – 49
Gặp lợn: 59 – 62 – 27
Giết lợn: 82 – 32
Lợn cắn: 17 – 71 – 61
Lợn đen nhỏ: 38
Lợn nhà: 39
Lợn quay: 04 – 40

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger