12 hướng

12 Hướng là gì ?

Muốn điểm huyệt lập hướng chuẩn xác thì phải bắt đầu từ nguồn gốc của tứ cục bát long để phán đoán cát hung, họa phúc của huyệt mộ. 12 hướng là quá trình sinh tử

Hotline 24H Facebook Messenger