bố trí nội thất theo ngũ hành

Ngũ hành giao thông trong nhà ở theo phong thủy

Trong mọi ngôi nhà, không gian giao thông tuy không được tính vào diện tích hữu ích như các phòng ốc, nhưng lại không thể thiếu để kết nối các vùng khí của toàn nhà

Ngoại hình gia trạch theo phong thủy luận (5)

1.

Thuyết Bát Trạch theo Phong Thuỷ (P.I)

Nội dung cơ bản của thuyết Bát Trạch là việc phối hợp mệnh của từng người với các phương vị để luận đoán tốt xấu cho nhà ở. Trước hết chúng ta cần xác đinh

Phong thủy tốt là như thế nào?

Phong Thủy ngày nay càng được người Âu Mỹ chấp nhận và ứng dụng mỗi khi khai trương công ty, xây cất nhà cửa, trang trí nội thất … Trong ba yếu tố thành công:

Vì sao nhà ở không nên đối diện với con đường hình cong ?

Phản cung giống như khi chúng ta đang giương một cây cung, lắp tên lên cung, vị trí phần cong của cây cung hướng về được gọi là “vị trí phản cung”. Phong Thủy học

Vì sao nhà cần có “Ngọc đới ôm eo” ?

Phong Thủy học truyền thống có câu nói “khí giới thủy tắc chỉ”, nghĩa là có thể dùng nước để làm cho sinh khí của trời đất có thể ngừng lại.

Không gian chức năng theo ngũ hành

Xác định tính chất ngũ hành cho nội thất nên phân biệt chính phụ. Mỗi không gian sử dụng trong nhà đều mang một (hoặc nhiều) đặc trưng ngũ hành

Hotline 24H Facebook Messenger