Trồng xương rồng ở hành lang

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Nhà hàng xóm của tôi đặt một chậu cây trên hành lang chung trước cửa nhà tôi. Tôi phải làm gì để làm lệch hướng sát khí do gai phát ra?

Trả lời: Chậu cây đặt ở ngoài sân và trên hành lang chung đóng vai trò như người bảo vệ cho nhà bạn. Cây chỉ mang lại ảnh hưởng xấu khi để ở trong nhà vì gai của nó phát ra “ những mũi tên độc” cho những người sinh hoạt gần đó. Do thế, đối với trường hợp trên, bạn không nên làm gì cả.

xuong rong Trồng xương rồng ở hành lang

Tags: , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger