Khi gương phản chiếu giường ngủ

The Gioi Phong Thuy

Nếu muốn gia đình an vui và hạnh phúc, bạn nên vận dụng phong thủy để đảm bảo tính linh thiêng và bất khả xâm phạm cho cuộc sống hôn nhân của bạn, hoặc của những người sống trong nhà của bạn. Có thể nói sự thủy chung trong hôn nhân là một trong những mục tiêu chính trong nổ lực của bạn, bởi vì không có gì đau lòng hơn khi hạnh phúc bạn tan vỡ do sự hiện diện của người thứ ba hoặc do sự thay lòng đổi dạ của một trong hai người.

Phòng ngừa vẫn tốt hơn

Một trong những nguyên nhân thường khiến hôn nhân tan vỡ là do có một bề mặt rộng lớn, như tấm gương chẳng hạn, trực tiếp . Hệ quả của sự này là có một người thứ ba xen vào cuộc sống của hai vợ chồng. luôn khuyên là nên phòng ngừa trước khi có thể xảy ra, vì vậy bạn nên chuyển tất cả gương trong qua phòng khác. Lưu ý là hoặc màn hình máy tính cũng có tác dụng như một bề mặt .

guong1 Khi gương phản chiếu giường ngủ

Tags: , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger