Tính quái số trong thiên niên kỷ mới

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Hiện thời tôi sử dụng công thức tính theo cách giới thiệu trong sách của bà. Tuy nhiên có nhiều người nói rằng, phương pháp này không dùng trong thiên niên kỷ mới. Điều này có đúng không? Tôi biết rằng, khoa phong thủy đã được áp dụng từ lâu, cho nên đây không phải là lần đầu tiên người thực hành phong thủy gặp vấn đề này. Xin bà chỉ dẫn giúp.

Trả lời: Công thức đã được giới thiệu và thường sử dụng là một công thức ngắn gọn, dễ hiểu nhằm giúp quý độc giả tính của mình, đồng thời có kèm theo các bảng biểu tham khảo theo từng Quái số. điều này là hoàn toàn đúng. Nhưng chuyển sang năm 2000, công thức tính Quái số trên cần phải điều chỉnh lại đối với người sinh từ năm 2000 trở đi. Một khi đã biết được hướng tốt và của mình thì những hướng đó sẽ không thay đổi, thậm chí trong thế kỷ 21. Nếu muốn tính Quái số cho các em bé từ năm 2000 trở đi, thì lấy số 9 (không phải 10) để thực hiện phép trừ cho nam và lấy số 6 ( không phải 5) để thực hiện phép cộng cho nữ. Ví dụ:
Quái số của bé trai sinh ngày 03/06/1989:
Cộng hai chữ số cuối của năm sinh: 8 + 9 = 17
Tiếp theo 1 + 7 = 8
Cuối cùng 10 – 8 = 2
Vậy quái số là 2
Quái số của bé trai sinh ngày 03/06/2000:
Cộng hai chữ số cuối của năm sinh: 0 + 0 = 0
Tiếp theo 9 – 0 = 9
Vậy quái số của bé trai (sinh năm 2000) là 9
Quái số của bé gái sinh ngày 06/04/1992:
Cộng hai chữ số cuối của năm sinh: 9 + 2 = 11
Tiếp theo 1 + 1 = 2
Cuối cùng 2 + 5 = 7
Vậy quái số là 7
Quái số của bé gái sinh ngày 06/04/2000:
Cộng hai chữ số cuối của năm sinh: 0 + 0 = 0
Tiếp theo 0 + 6 = 6
Vậy quái số của bé gái (sinh năm 2000) là 6

quaiso2 Tính quái số trong thiên niên kỷ mới

Tags: , ,

You may also want to start out a business in the makeup industry
christina aguilera weight loss Top Four Fashion Trends for Spring

I believe that URBN will resume its uptrend very soon
snooki weight lossEmbassy Suites Phoenix Airport at 24th Street

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger