Số 9 là số khuếch đại

The Gioi Phong Thuy

Trong phong thủy , thường được xem là biểu tượng cho sự khuếch đại. Bản thân là con , tượng trưng cho sự toàn vẹn của trời và đất. Trong , được xem là sao chủ về sự thịnh vượng trong tương lai, vì nó là tiếp theo sau giai đoạn thứ 8, tượng trưng cho sự thịnh vượng ngay sau khi giai đoạn thứ 8 kết thúc. Do đó, khi giai đoạn thứ 8 chấm dứt, giai đoạn thứ 9 bắt đầu thì cũng được xem quan trọng tương đương với số 8.

Tốt và xấu

so 9 la sao khuech dai Số 9 là số khuếch đại
khuếch đại hiệu quả tốt hoặc xấu của bất cứ con số nào đứng sau nó trên .

Số 9 còn được xem là con số phóng đại. Vì vậy, khi nó kết hợp với những con số tốt (như 1, 6, icon cool Số 9 là số khuếch đại nó sẽ tăng cường hiệu quả tốt. Nhưng khi kết hợp với những số xấu (như 2, 3, 5) thì nó càng làm cho thêm trầm trọng. Khi thấy số 9 kết hợp với số 2, 3 hoặc 5 trong Phi tinh đồ hoặc trên biểu đồ tháng và năm, thì bạn biết rằng sự nguy hiểm đang gia tăng trong khu vực đó.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger