Lắp gương trong nhà liệu có hành suy vận

The Gioi Phong Thuy

Gương là thứ rất nhiều Kim Thủy, người thiếu Hỏa không nên lắp gương trong nhà.

Tình trạng còn tồi tệ hơn nữa là, nếu bạn là nữ gia chủ càng không nên lắp gương ở hướng Tây Nam, bởi lẽ hướng này đại diện cho bạn, hướng tây nam có gương cho thấy trong nhà sẽ có hai nữ chủ nhân, cũng tức là chồng bạn sẽ có ngừơi phụ nữ khác.

Hai vị trí không thể lắp gương chính là trong bếp và hướng Tây nam bởi lẽ chúng đều đại diện cho nữ chủ nhân. Hai vị trí này lắp gương thì đều cho thấy trong nhà có hai nữ chủ nhân.

 guong Lắp gương trong nhà liệu có hành suy vậnGương thuộc Kim Thủy, người thiếu Hỏa không nên lắp gương ở trong nhà, đặc biệt là hướng Tây Nam vả trong bếp, nếu không nam chủ nhân sẽ có  người  phụ nữ khác.

Tags:

She’s taken to the Prefectural Hospital where she spends her days
miranda lambert weight loss What shoes to wear with this dress

These costumes’ styles vary between the mainland and the islands
weight loss tipsQ2 2009 Earnings Call Transcript

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger