Văn phòng trong phòng ngủ ở khách sạn .

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi : Tôi đang điều hành kinh doanh nhưng lại đặt trong một phòng ở khách sạn. Tôi nhận thấy rằng các đối tác không tin tưởng tôi. Sách của bà khuyên, nên đặt chậu cá vàng gồm có chín con để tạo ra năng lượng có ích về mặt phong thủy. Tôi đã làm như thế, nhưng vẫn không cải thiện được gì cả. Vậy theo còn có thể đặt biểu tượng hành Thủy nào khác trong phòng để việc kinh doanh được phát triển thuận lợi hơn.
Trả lời : Bạn thử đặt mình vào vị trí của khách hàng và tự hỏi xem liệu có nên tin tưởng một người có văn phòng đặt trong khách sạn không ? . Cho dù bạn có đặt nhiều tốt đi chăng nữa, thì vẫn chẳng có lợi ích gì cả. Văn phòng đặt trong khách sạn về mặt phong thủy vốn đã có ý nghĩ xấu. Tốt hơn, bạn nên chuyển văn phòng ra ngoài. Nếu không, tất cả các biểu tượng của phong thủy đều không giúp ích gì cho bạn cả.

vmy1364874428 Văn phòng trong phòng ngủ ở khách sạn .

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger