Lưu ý treo pha lê và chuông gió

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: gồm ba ống kim loại ở khu vực phía Bắc phòng khách có tốt không? Một người bạn cho tôi một miếng pha lê giống như hình bông tuyết có các đầu nhọn. Tôi treo lên có tốt không và nên treo lên ở hướng nào?

Trả lời: Chuông gió gồm ba ống chẳng có ý nghĩa gì cả. bạn treo pha lê hình bông tuyết không tốt lắm, vì nó gây ra những mũi tên độc.

434jpg1356336395 Lưu ý treo pha lê và chuông gió

Tags: ,

as well as kind and appropriate manners
quick weight loss Does Lotion Work on Hair

hair styling is a regulated occupation that requires a license
snooki weight lossConcept Korea showcases five designers at New York Fashion Week 2013

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger