Kiểm soát thái độ

The Gioi Phong Thuy

Một hiệu quả phụ nhưng rất ý nghĩa từ việc khai thác tinh thần và đi sâu vào nội tâm là bạn sẽ có một tầm nhìn rộng hơn đối với thế giới. Nó của bạn, khiến khát vọng của bạn hài hòa với khát vọng của người khác, năng lượng khí của bạn có mối tương quan với trường năng lượng xung quanh. Đây chính là điền kiện quan trọng đển sống hòa hợp với môi trường.
Ý thức kiểm soát được thái độ của mình, bạn sẽ làm chủ được hòan cảnh và tất cả chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân. Đây cũng chính là thực chất của triết lý phong thủy — xem bản thân chúng ta và sự tồn tại của chúng ta trong mối liên hệ với mọi vật xung quanh như nhà cửa, vùng không gian sống, vật dụng sinh hoạt, phương hướng và Ngũ Hành.

Thiên, Địa, Nhân
Khi sống trong sự hợp nhất Thiên, Địa, Nhân, chúng sẽ có năng lượng và điều kiện tốt nhất. Mặc dù không thể kiểm soát hết ba yếu tố này, nhưng với thời gian, có thể mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích.

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger