Hướng la bàn trong Phong Thủy

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Thực hành phong thủy có cần đến không?

Trả lời: Khi , rất cần sử dụng đến , nhất là đối với những người theo trường phái la bàn. Đừng bao giờ xác định phương hướng bằng cách phỏng đoán. Tốt nhất bạn nên mua một cái la bàn – loại tốt để xác định phương hướng mỗi khi . Và bạn nên lặp lại nhiều lần tại một vị trí để có thể xác định phương hướng một cách chính xác nhất.

la kinh cc1156 02 Hướng la bàn trong Phong Thủy

Tags: , , , ,

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger