Vị trí cửa phòng “sếp” có ảnh hưởng đối với công ty

The Gioi Phong Thuy

Vị trí cửa phòng sếp có ảnh hưởng quan trọng đối với công ty. Khi bạn bước vào phòng làm việc thì tốt nhất nên bố cục bên trái cao hơn bên phải, có nghĩa là vị trí Thanh long cao hơn Bạch Hổ, nghĩa là kiến trúc bên trái cao hơn bên phải, điều này cho thấy vận khí công ty đang phát triển theo chiều hướng tốt lên, công việc suôn sẻ. Còn nếu Bạch Hổ cao hơn Thanh long thì chính là kẻ xấu ngáng đường,gặp nhiều chuyện xui xẻo.Cửa phòng tốt nhất ở phía trên bên trái của tọa vị, bởi vì Thanh long động là chuyện đáng mừng.Không nên mở cửa ở vị trí Bạch Hổ, cũng không nên đặt những thứ gây chấn động như máy in, máy photo ở vị trí Bạch Hổ, bởi vì Bạch Hổ động tất sẽ bị thương. Vị trí mở cửa nên tùy thuộc cát mệnh quái của bản thân người chủ , tức là bốn vị trí là Sinh khí, Diên niên, Thiên Y, Phục vị, cũng có thể chọn vị trí Vượng khí tức là chính Nam, Đông bắc, và Chính tây.

a1 Vị trí cửa phòng “sếp” có ảnh hưởng đối với công ty

No tags for this post.

have dominated the bride’s looks
snooki weight loss Fashion Tips for Teen Guys

Actors seek to fulfill the obligations encapsulated in a role
snooki weight lossIf you could bring one item back to fashion

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger